Văn bản

Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 10825093
  • Số người online:
  • 759